همکاری پارک علم و فناوری یزد با دانشگاه یزد در عالی ترین سطح ادامه خواهد یافت.

دکتر میر غفوری رئیس پارک علم و فناوری یزد در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری برای اجرای طرح دستیار فناوری که با حضور دکتر کلانتری رئیس دانشگاه یزد در محل پارک علم و فناوری برگزار شد بر ادامه همکاری های نزدیک پارک علم و فناوری با دانشگاه یزد در عالی ترین سطح تاکید کرد.

وی با اشاره به سابقه همکاری نزدیک دو دستگاه در راهبری مشترک مرکز نوآوری و مرکز رشد فناوری دانشگاه یزد این الگو را موفق و موثر دانست و بر ادامه این مسیر تاکید کرد.

دکتر کلانتری رئیس دانشگاه یزد نیز در این دیدار با اشاره به صدور مجوز پردیس علم ک فناوری دانشگاه یزد آنرا موفقیتی بزرگ برای زیست بوم فناوری استان یزد دانست از همکاری پارک علم و فناوری در این راستا تقدیر کرد.

رئیس دانشگاه یزد با اشاره ماموریت های این دانشگاه به عنوان دانشگاه مادر استان حمایت از توسعه فناوری و نوآوری را از سیاستهای دارای اولویت و اهمیت دانشگاه دانست و بر حمایت جدی از توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری دانشگاه یزد در مسیر تبدیل شدن به دانشگاه نوآور و کارآفرین تاکید کرد.

در پایان این دیدار تفاهم نامه همکاری مشترک برای اجرای طرح دستیار فناوری به منظور اعطای مشوق های مالی و حمایت های اعتباری از اساتید و دانشجویان و دانشجویانی که در مسیر کار بردی کردن علوم و ارزش آفرینی و فناوری فعالیت می کنند به امضای طرفین رسید.