هفتمین جلسه پذیرش مرکز رشد فناوری میبد

براساس مصوبات این جلسه یکی از متقاضیان به صورت انکوباتوری و یکی از موسسات به منظور استقرار در این مرکزپذیرفته شد .

پس از این جلسه ، مسئولان پارک با حضور در دفتر موسسات مستقر ، به ارزیابی فعالیت ها و بررسی مشکلات واحدها پرداختند.

مرکز رشد فناوری میبد که با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد در حوزه تخصصی سرامیک فعالیت می نماید در زمره مراکز موفق و پیشرو در استان یزد محسوب می گردد. همکاران مسئولان محترم این دانشگاه در کلیه مراحل راه اندازی ، مدیریت و توسعه این مرکز بسیار چمشگیر و گسترده بود ه است .