هدف از ایجاد پهنه فناوری اقبال، ثروت آفرینی از طریق نوآوری

کارگاه تخصصی با موضوع “پهنه های علم وفناوری توسعه پایدار شهری” روز یکشنبه ۱۰ اسفند ۹۹ با حضور مصطفی کریمیان اقبال، مدیرکل اسبق دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محمدمهدی لطفی، رئیس پارک یزد و جمعی از مدیران عامل شرکت های مستقر در پارک یزد برگزار شد.
کریمیان اقبال اطلاع رسانی، تبیین دیدگاه ها و نظرات و طرح موضوع پهنه فناوری اقبال را از اهداف این جلسه عنوان کرد و گفت: در جلسه ای که صبح امروز با برخی از مدیران شهری یزد داشتیم سعی کردیم آن ها را توجیه کنیم که ایجاد پهنه فناوری یک سرمایه گذاری غیرنقدی و از جنس سیاست گذاری در استان است.
وی با اشاره به نقش کلیدی شهرها در ایجاد زیست بوم نوآوری در تمام دنیا، گفت: در دنیا کشورهایی که به سمت توسعه قدم برداشتند، در زمینه توسعه شهری بسیار خوب و اثرگذار عمل کردند.
کریمیان اقبال با اشاره به موفقیت مرکز رشد دانشگاه شریف در ایجاد ناحیه نوآوری، گفت: در حال حاضر در این ناحیه که اکثر زمین ها و املاکش برای مردم است، ۵۰۰ شرکت و استارتاپ، ۸ سرمایه گذار خطرپذیر جدید، دو فضای کار اشتراکی، پنج مجتمع فناوری، ۴ پژوهشکده، دو هاب نوآوری و ۱۰ مرکز نوآوری مشغول فعالیت هستند.
وی افزود: این در حالی است که شروع به کار مجموعه با انعقاد یک تفاهم نامه با شهرداری تهران شکل گرفت.
کریمیان اقبال تحقق توسعه اقتصادی را از طریق توسعه شهری امکان پذیر دانست و افزود: اگر نهادها و اجزای اکوسیستم استان منابع خود را با هم به اشتراک بگذارند موفق خواهند شد.
وی ضمن تشریح پهنه نوآوری اقبال، گفت: باید ببینیم چگونه می توانیم بین نهادهای تصمیم‌گیر و پارک هم افزایی ایجاد نموده و با تغییر در بافت شهری، آن را به یک شهر نوآور تبدیل کنیم.
کریمیان اقبال نقش شرکت های فناور را در اجرای موفق این برنامه در استان یزد بسیار کلیدی دانست و گفت: هدف ما از ایجاد پهنه، ثروت آفرینی از طریق نوآوری است
وی افزود: ارزش افزوده بالا به دلیل حضور شرکت های حوزه فناوری و نوآوری، وجود حمایت های دولتی در این پهنه و تسری حمایت های پارک به شرکت های مستقر در پهنه، از جمله مزایای حضور در این منطقه است.
لطفی، رئیس پارک یزد نیز در این جلسه با بیان اینکه بسیاری از دغدغه های شرکت ها، برای مجموعه پارک هم دغدغه محسوب می شود، گفت: پارک در حال حاضر در سه حوزه پردیس جامع، پهنه اقبال و کارخانه نوآوری درخشان فعالیت خود را متمرکز نموده است.
وی رسالت پارک یزد را پیشران بودن در حوزه فناوری های جدید و ارتقاء کسب و کارهای موجود دانست و گفت: تغییر چهره شهر از طریق فناوری امکان پذیر است.
لطفی افزود: قدرت نوآوری و فناوری و دانش، غیر قابل اغماض است و من اعتقاد دارم با وجود همه مشکلات موجود، پهنه اقبال موفق خواهد بود.
وی تصریح کرد: از شرکت ها می خواهم مانند این ۲۰ سال به پارک اعتماد داشته باشند.
در این جلسه مدیران عامل شرکت های مستقر نیز موارد زیر را مطرح کردند:
– وجود بازارهای رقیب و سرکوب شرکت های فناور
– ضرورت وجود ثبات در اجرای برنامه ها و سیاستگذاری دولت
– لزوم تسهیل گری پارک برای اجرای پهنه
– لزوم ترویج فرهنگ نوآوری در یزد
– لزوم تسهیل گری های اجتماعی در پهنه اقبال