نقد و بررسی طرح پهنه فناوری اقبال در شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد

مشاور و ناظر عالی طرح پهنه فناوری اقبال با حضور در جلسه شورای مدیران پارک، مراحل پیشرفت و مشکلات طرح را به بحث و بررسی گذاشتند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این نشست که روز شنبه 17 مهر 1400 برگزار شد، دکتر اکبری، مشاور طرح پهنه فناوری اقبال، گزارشی از مراحل شکل گیری و پیشرفت آن ارائه و حاضران، نظرات، سوالات و ابهامات خود را در این زمینه مطرح کردند.
لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد با بیان اینکه این جلسه برای آگاهی کلیه مدیران پارک از پیشرفت طرح و دریافت پیشنهادها تشکیل شده، گفت: از اسفند سال گذشته پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد، همکاری خود را با تیمی از این مرکز به عنوان مشاور طرح آغاز نموده و به منظور استفاده از تجربیات ملی و بین المللی، با پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس نیز قراردای منعقد کرده ایم.
وی افزود: همزمان شرکت شارستان کهن، مستقر در پارک نیز برای استفاده از ظرفیت وقف در این پهنه به کار گرفته شد.
لطفی با اشاره به عملکرد ارزشمند و سیستماتیک مشاوران طرح، گفت: طی جلساتی در چند ماه گذشته، ارتباطات خوبی میان مشاورین طرح برقرار شد.
وی با تاکید بر لزوم وجود خلاصه اجرایی و قرار دادن اهداف و ماموریت هایی در کنار چشم انداز طرح، گفت: در ارائه چشم انداز نیز می توانیم از تصویرسازی استفاده کنیم تا ارائه و میزان دریافت دیگران بیشتر و راحت تر انجام شود.
اکبری، مشاور طرح پهنه فناوری اقبال نیز ضمن ارائه توضیحات تخصصی و کامل در زمینه مراحل تهیه گزارش طرح، گفت: از آغاز سال ۱۴۰۰ با ورود به این طرح، در مقیاس جلسات استانی، به سمت طراحی ضوابط برای استقرار شرکت ها در این پهنه رفتیم.
وی از تشکیل دو تیم برای انجام این پروژه خبر داد و گفت: یک تیم بر روی تهیه ضوابط برای کمیسیون ماده پنج و گروه دیگر روی خود پروژه متمرکز شده و ارتباطات مستمر حوزه ستادی با تیم و هدایت های انجام یافته، به پیشبرد پروژه کمک شایانی کرده است.
اکبری در توضیح مراحل انجام طرح، گفت: در مرحله اول ماهیت و چیستی نواحی نوآوری، از جمله الزامات فضای کالبدی نواحی و انواع دارایی های آن بررسی و چشم انداز ابتدایی طرح تبیین شد.
وی افزود: بررسی نظام حقوقی قوانین و طرح های فرادستی، شرایط میدانی اقبال و طراحی و ارائه ضوابط، مراحل دیگر کار بود.
مشاور طرح، ایجاد محیط پویا و با انگیزه، ارتقاء کیفیت محیط شهری، ایجاد رفاه اجتماعی برای جامعه محلی و طبقه خلاق و حفاظت از محیط های تاریخی و طبیعی را اهداف اولیه طرح دانست و گفت: اصول و ارزش هایی نیز برای طرح در نظر گرفته شده که از آن جمله می توان به ارج نهادن به جامعه محلی، توسعه پایدار و متناسب با اقلیم و ایجاد برند پهنه و جلب حداکثر مشارکت در ایجاد آن اشاره کرد.
کریمیان اقبال، ناظر عالی این طرح نیز با اشاره به برگزاری کارگاهی با هدف بررسی ابعاد فرهنگی و اجتماعی ایجاد اکوسیستم نوآوری برای مسئولین استانی در سال های گذشته، گفت: در این کارگاه متوجه شدیم یزدی های بومی فعال در نوآوری از یزد مهاجرت کرده و به جای آن ها مهاجرینی می آیند که در حوزه نوآوری فعال نیستند و بنابراین تنوعی را که برای ایجاد فرهنگ نوآوری در بستر فیزیکی و کالبدی نیاز است، نداریم.
وی با تاکید بر تاثیر مطالعات فرهنگی و اجتماعی در ایجاد اکوسیستم نوآوری، گفت: اگر ما در منطقه ای فقط ابعاد فیزیکی، اقتصادی و یا سیاست گذاری را ببینیم، ضرورتا در این فضای فیزیکی و کالبدی، اکوسیستم نوآوری شکل نمی گیرد.
کریمیان اقبال به رغم قدردانی از تهیه گزارش این طرح، گفت: در این گزارش، به مباحث فرهنگی و اجتماعی توجهی نشده و افق و موضوعات چشم انداز ذکر نشده است.
در ادامه جلسه مدیران پارک نظرات و سوالات خود را در مورد گزارش مطرح نمودند و مشاور طرح به آن ها پاسخ داد.