نشست رئیس هیأت مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت استان یزد با رئیس پارک علم و فناوری یزد