مشارکت تخصصی پارک علم و فناوری یزد برای راه‌اندازی مرکز رصد فناوری های شهری

در دیدار رئیس پارک علم و فناوری یزد و معاون خدمات شهری شهرداری، در خصوص همکاری های مشترک برای راه اندازی مرکز رصد فناوری های شهری رایزنی شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این نشست که معاون فناوری و نوآوری پارک و مدیر عامل شرکت آریاتوسعه (کارگزار رصد فناوری پارک علم و فناوری یزد )، حضور داشتند نقطه‌نظرات مشترک میان پارک علم و فناوری و شهرداری مطرح و مقرر شد تفاهم نامه‌ای با هدف راه‌اندازی مرکز رصد فناوری های شهری میان دو مجموعه با عاملیت شرکت آریا توسعه و سرمایه‌گذاری مستقیم شهرداری منعقد شود.
همچنین مقرر شد در گام های بعدی شرکت های توانمند پارک علم و فناوری یزد برای انجام پروژه های مختلف در حوزه خدمات شهری به شهرداری یزد معرفی شوند.