مزیت پایدار و اصلی پارک های علم و فناوری اصل هم افزایی بین عناصر آن است

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، جلسه هم اندیشی پردیس فناوری های نرم سه شنبه 7 شهریور ماه با حضور داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد، احمدرضا فقیه خراسانی؛ معاون نوآوری و فناوری پارک، مدیر اجرایی پردیس علوم انسانی و مدیران عامل شرکت های پردیس علوم انسانی برگزارشد.
رئیس پارک علم و فناوری یزد در خصوص شکل گیری مرکز رشد فناوری های نرم، تصریح کرد: باتوجه به تجربیات و فعالیت ها در حوزه فناوری های نرم، نتیجه گرفتیم وارد حوزه علوم انسانی شویم و بستر را برای تجاری سازی یافته های علمی، پژوهشی و ایده های نو در حوزه عام علوم انسانی یعنی علوم انسانی و هنر باز کنیم.
پور سراجیان با بیان اینکه توسعه علوم انسانی، اصل محوری توسعه یافتگی در جوامع پیشرفته است،گفت چه تاثیرات درون زا و چه تاثیرات بین المللی خروجی توجه به فناوری های نرم علی الخصوص مدیریت و اقتصاد است.
وی ابراز خرسندی کرد با تشکیل مرکز رشد و خدمات آن توانستیم رونق کسب و کار در این حوزه را نیز رقم بزنیم و نتیجه ی آن مرکز رشدی پویا و فعال در حوزه فناوری های نرم شد.
پورسراجیان مزیت پایدار و اصلی پارک های علم و فناوری را اصل هم افزایی بین عناصر آن دانست وخاطر نشان کرد: در دور نمای شرکت های فناور باید به میرایی این حمایت ها توجه کنیم که وابستگی حمایتی ایجاد نشود.
رئیس پارک علم و فناوری یزد، حمایت های دولت در قالب تسهیلات، معافیت های مالیاتی و… را جذابیتی اولیه عنوان کرد و افزود: شاخص اصلی کسب و کارها، پایدار بودن در شرایط مختلف و نه فروش خدمات و محصول است.