فن بازار منطقه ای استان یزد، برترین فن بازار منطقه ای کشور

در حاشیه بیستمین نشست کارگزاران تجارت فناوری، دفتر فن بازار منطقه‌ای استان یزد به عنوان فن بازار برتر معرفی و فن‌بازارهای منطقه‌ای استان های سمنان و فارس به ترتیب حائز مقام‌های دوم و سوم شدند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، شبکه فن‌بازار ملی ایران هر ساله طی ارزیابی‌های خود برترین فن‌بازاراهای کشور را مشخص کرده و از آن دفاتر تقدیر می‌کند.
از جمله شاخص‌های انتخاب فن‌بازارهای برتر، بازاریابی محصولات دانش‌بنیان و فناورانه، سرمایه‌گذاری در اکوسیستم نوآوری کشور، انتقال فناوری و رفع نیاز فناورانه صنایع است.
فن بازار منطقه ای استان یزد از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز نموده و در طول مدت فعالیت خود همواره در زمره فن بازارهای برتر کشور انتخاب شده است.
پارک علم و فناوری یزد متولی و شرکت سورنا کارگزار فن بازار استان یزد است.