فراخوان همکاری های علمی - کاربردی به شرکت های پردیس علوم انسانی و هنر

لطفی، سرپرست پارک علم و فناوری یزد در نشست خود با شرکت های پردیس علوم انسانی و هنر با اشاره به اهمیت علوم انسانی در رفع مشکلات جامعه، گفت: امروز این حوزه می تواند کلید رفع مشکلات کشور باشد.
لطفی، استفاده از ظرفیت شرکت های پردیس علوم انسانی و هنر در تدوین رویه ها و سیستم های مدیریتی پارک را از برنامه های خود معرفی کرد و گفت: معتقدم شرکت های علوم انسانی اگر از کار های کتابخانه ای پرهیز و به کارهای عملیاتی روی بیاورند می توانند بازوی قدرتمندی برای اصلاح رویه ها باشند.
وی پارک را اولین مشتری محصولات شرکت های پردیس علوم انسانی و هنر دانست و گفت: ارائه مدل عملیاتی برای تجاری سازی در حوزه هنر، ارائه مدل کاربری برای تعامل و هم افزایی شرکت ها در پارک های علم و فناوری و محاسبه قیمت تمام شده خدمات پارک، از نیازهای امروز پارک بوده و منتظر پیشنهادهایی عملیاتی از سوی شرکت های این پردیس هستیم.
وی تاکید کرد: عملیاتی بودن پروپوزال ها شرط لازم برای همکاری است و طرح های صرفا پژوهشی قطعا مشمول حمایت پارک نخواهند بود.
گفتنی است، نشست مدیران عامل شرکت های پردیس علوم انسانی و هنر با سرپرست پارک علم و فناوری یزد، روز سه شنبه 9 مهر 98، با حضور محمد مهدی لطفی، سرپرست پارک علم و فناوری یزد، تقی فرهنگ نیا، مدیر پردیس علوم انسانی و هنر، شهرام شکوهی، معاون فناوری و نوآوری پارک، سید محمد خامسی، مدیر روابط عمومی پارک و جمعی از مدیران عامل شرکت های پردیس علوم انسانی و هنر در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد.