فراخوان جذب و پرورش منتور کسب و کار های نوپا فناور و دانش بنیان

پارک علم و فناوری یزد در نظر دارد در راستای مأموریت خود جهت رشد و تعالی شرکت‎ های زیر مجموعه در مراکز رشد و پیش رشد، نسبت به راه‎ اندازی فرایند منتورینگ برای شرکت ‎ها از طریق جذب و پرورش افراد دارای پتانسیل ‎های لازم به عنوان منتور در این زمینه اقدام نماید. لذا از افراد متقاضی صاحب نظر یا دارای تجربه راهاندازی کسب و کار موفق و آشنا با فرایندها و پیش زمینه های راهاندازی و توسعه کسب و کارهای فناور و دانش بنیان که دارای انگیزه و زمان کافی جهت همراهی و همکاری با برنامه‎ های پارک و نیازهای منتورینگ شرکت‎ ها می‎ باشند، با شرایط و ضوابط ذیل جهت همکاری دعوت به عمل می‎ آید:

 

مستندات قابل ارائه توسط متقاضی:

  • درخواست رسمی به پارک علم و فناوری یزد
  • رزومه کاری به همراه مستندات مرتبط با موارد درج شده در رزومه
  • ارائه بالاترین مدرک تحصیلی

 

اهداف مورد انتظار:

هدف اصلی اجرای این فرایند شناسایی و پرورش منتورهای کسب و کار جهت کمک به شکل‎ گیری و توسعه کسب و کارهای نوپای فناور و دانش بنیان و تجاری‎ سازی محصولات آن ها در راستای تحقق اهداف استان در زمینه اقتصاد دانش بنیان و همچنین اشتغال ‎زایی نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در استان می باشد.

 

تاریخ انتشار آگهی فراخوان، روز چهارشنبه مورخ 1401/07/27 می‌باشد. واجدین شرایط می‌توانند اسناد و مدارک خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز  چهارشنبه مورخ 1401/08/11 به محل دفتر خدمات تخصصی پارک علم و فناوری یزد به آدرس یزد، خیابان شهید مطهری، پارک علم و فناوری یزد، دفتر خدمات تخصصی پارک تحویل نمایند.

 

ارائه درخواست و ارسال مدارک و مستندات متقاضیان موجب هیچگونه حقی برای آن‌ها نخواهد بود و پارک در راستای صلاح و صرفه خود در نحوه ارزیابی و انتخاب متقاضیان همچنین نوع و شرایط قرارداد حمایت محق خواهد بود بر أساس ضوابط خود عمل نماید و لذا حق هرگونه اعتراض از متقاضیان در این خصوص سلب می گردد.

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: 03537260105