فراخوان جذب و انتخاب کارگزاران تخصصی فن بازار منطقه‌ای یزد

بر اساس دستورالعمل ابلاغی شبکه فن بازار ملی ایران پارک علم و فناوری یزد در نظر دارد نسبت به انتخاب و به کارگیری کارگزاران فن بازار منطقه‌ای یزد در چهار حوزه تخصصی شامل 1- فولاد و صنایع پایین دست، 2- نساجی، 3- معدن و  4- کاشی و سرامیک با شرایط و ضوابط ذیل اقدام نماید.

شرایط پایه مورد نیاز جهت انتخاب کارگزاری فن بازار منطقه‌ای یزد:

 • متقاضی کارگزاری اجرای فن بازار منطقه‌ای می‌بایست دارای شخصیت حقوقی باشد
 • زمینه فعالیت شرکت، طبق اساسنامه می‌بایست در حوزه خدمات فناوری و زمینه‌های مرتبط با فعالیت‌های فن بازار باشد. تشخیص این موضوع بر عهده مدیر فن بازار منطقه‌ای و تایید مرکز فن بازار ملی خواهد بود.
 • وجود سابقه فعالیت مرتبط برای شرکت در حوزه‌های مربوطه به مدت حداقل 2 سال.
 • برخورداری از نیروی انسانی متخصص با سوابق اجرایی مرتبط با حوزه های مربوطه به مدت حداقل 2 سال.
 • برخورداری شرکت از دفتر کار مناسب با تجهیزات کافی و بسترهای مناسب ارائه خدمات در مرکز استان.
 • برخورداری از تعاملات گسترده و تجربه فعالیت شبکه‌ای در درون استان و نیز ارتباط با نهادهای مختلف حوزه علم و فناوری استان که به نحو مقتضی احراز می‌گردد، در انتخاب کارگزار موثر خواهد بود.
 • پس از انتخاب به عنوان کارگزار دریافت گواهی های تائیدیه لازم از شبکه فن بازار ملی ایران الزامی است.

مستندات قابل ارائه توسط متقاضی:

 • اساسنامه
 • لیست بیمه
 • رزومه فعالیت شرکت
 • رزومه فعالیت افراد کلیدی شرکت
 • آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی
 • گواهی صلاحیت و تاییدهای مرتبط با موضوع
 • گواهی عدم سوء پیشینه
 • اعتبارسنجی مالی شرکت از بانک مرکزی

اهداف مورد انتظار: هم‌رسانی عرضه و تقاضای فناوری در قالب بازاریابی محصولات دانش‌بنیان و فناورانه/ جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها، طرح‌های فناورانه و یا اختراعات/ شناسایی و رفع نیازهای صنعتی و فناورانه/ انتقال دانش فنی و… در زیست بوم نوآوری و فناوری و ارائه گزارشات منظم در قالب شرح خدماتی که به تشخیص مدیر فن بازار منطقه ای تعیین می‌شود.

تاریخ انتشار آگهی فراخوان، روز چهارشنبه مورخ 1401/05/05می‌باشد. واجدین شرایط می‌توانند اسناد و مدارک خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/05/15 به محل دبیرخانه فن بازار منطقه‌ای یزد به آدرس یزد، خیابان شهید مطهری، پارک علم و فناوری یزد، دفتر بازاریابی تحویل نمایند.

ارائه درخواست و ارسال مدارک و مستندات متقاضیان موجب هیچگونه حقی برای آن‌ها نخواهد بود و پارک در راستای صلاح و صرفه خود در نحوه ارزیابی و انتخاب کارگزار و همچنین نوع و شرایط قرارداد کارگزاری محق خواهد بود بر اساس ضوابط خود عمل نماید و لذا حق هرگونه اعتراض از متقاضیان در این خصوص سلب می گردد.

کسب اطلاعات بیشتر: 03537260089 – 09134547339