فراخوان انتخاب شرکت های فناور برگزیده استان يزد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در مراسم تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر که در محل دانشگاه یزد در هفته پژوهش برگزار می شود، از سه شرکت فناور برتر در دو حوزه فناوری سخت و نرم تقدیر به عمل خواهد آمد.
به همین منظور پارک علم و فناوری یزد از شرکت های فناور مستقر در پارک و یا دانش بنیان خارج ازپارک دعوت به عمل می آورد جهت حضور در طرح انتخاب شرکت فناور برگزیده استان یزد در سال 1396 به شرح فایل ضمیمه شده اقدام نمایند.

فراخوان 96

فرم_انتخاب_فناور_برگزیده_استان_یزد96