عضویت رئیس پارک یزد به عنوان عضو جدید شورای سازمان فاوای شهرداری یزد

در جلسه شورای سازمان فاوا شهرداری یزد که با حضور عزیزی، شهردار یزد، قمی، عضو شورای اسلامی شهر یزد بیکی،معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد و مهدی فلاح، رئیس سازمان فاوا برگزار شد، اعضای جدید شورای سازمان فاوا معرفی شدند.
در این جلسه، محمد مهدی لطفی، رئیس پارک یزد و شوری زاده،به عنوان اعضای جدید شورای سازمان فاوا معرفی شده و از نظارت و پورسراجیان، اعضای سابق این شورا تجلیل شد.
گفتنی است؛ سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداری یزد درسال ۸۳ راه اندازی شده و از جمله فعالیت های این سازمان می توان به آموزش، فرهنگ‌سازی و به‌کارگیری همه امکانات و ظرفیت‌ها در جهت نیل به شهر الکترونیک و توسعه ICT در مدیریت شهری، افزایش بهبود سیستم‌ها و افزایش بهره‌وری، بازارشناسی و بازارسازی برای فعالیت‌های بازرگانی و درآمدزایی اشاره کرد.