طراحی ، اجرا و ثبت اختراع درپوش خودکار

درپوشهای فاضلاب،دریچه های یک طرفه ای هستند که برای جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع و همچنین ورود حشرات به خصوص سوسک ها به چاه فاضلاب مورد استفاده قرار میگیرند درپوشهای فعلی موجود در بازار به طور معمول از فنرهای پیچشی برای بسته شدن درچه استفاده میکنند که دو عیب اصلی آنها عبارتند از:1)فنر به مرور زمان خاصیت کشسانی خود را از دست میدهد و نمیتواند درچه را به طور کامل ببندد 2)گشتاور تولیدی توسط فنر برای بستن درچه گاما‌ آنقدر زیاد است که از تخلیه فاضلاب ها با جرم کم جلوگیری میکند .در این طرح درپوش جدیدی ساخته شده است که برای بسته شدن از یک وزنه تعادلی استفاده میکند.درپوش حاوی یک اهرم ساده نوع اول است که یک طرف آن به دریچه و انتهای دیگر آن به وزنه تعادلی متصل است و در محل مناسب به درپوش لولا نمیشود گشتاور تولیدی توسط وزنه تعادلی حول لولا(مفصل )باعث بسته شدن دریچه میشود جرم وزنه تعادلی ناچیز و به اندازه ای است که گشتاور تولیدی آن حول لولا تنها بتواند بر گشتاور مقاوم وزن دریچه حول لولا غلبه کند با وارد شدن فاضلاب حتی با جرم بسیار کم تعادل دریچه با وزنه تعادل به هم خورده و دریچه باز میشود و پس از عبور کامل فاضلاب مجدداً دریچه بسته میشود. درپوش طراحی شده در مقایسه با انواع موجود در بازار دارای ساختار بسیار ساده،دارای هزینه ساخت کم است و همچنین کارایی و حساسیت بالاتری دارد.به طوریکه هیچ مقاومتی در برابر عبور فاضلاب از خود نشان نمیدهد و با توجه به بهره گیری از تنها یک وزنه تعادل احتمال خرابی آن بسیار کم و عمر طولانی دارد.

این دستگاه به شماره 67280 و در تاریخ 11/8/89در اداره ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است