صدور گواهی "دانش بنیان" برای صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با توجه به انواع خدمات نوین حمایتی به شرکتهای دانش بنیان و اهتمام جدی به سرمایه گذاری خطرپذیر، صندوق پژوهش و فناوری استان یزد توسط کارگروه تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان به عنوان “صندوق دانش بنیان” مورد تایید قرار گرفت.
محمد سپهر مدیر عامل این صندوق ضمن تشریح پیگیریهای دو ساله برای تحقق این مهم اظهار داشت: از سال 94 پیگیر این موضوع بودیم و در نهایت با توجه به همکاری های گسترده با شرکت های دانش بنیان موفق به دریافت این گواهی ارزشمند شدیم. صندوق پژوهش و فناوری استان یزد دومین صندوق کشور میباشد که موفق به اخذ این گواهی گردیده است.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین دلایل دریافت گواهی صندوق دانش بنیان همکاری گسترده صندوق با شرکت های دانش بنیان بوده است افزود: صندوق پژوهش و فناوری یزد 75 درصد تسهیلات خود را به شرکت های دانش بنیان ارائه کرده است. همچنین بیش از 90 درصد سرمایه گذاری های صندوق پژوهش و فناوری برای مشارکت با شرکت های دانش بنیان بوده است.
وی به تشریح مزیت های این گواهی پرداخت و افزود: این گواهی در مجموع 110 مزیت برای صندوق ایجاد می کند که از جمله مهمترین آنها استفاده از معافیت مالیاتی، امکان استفاده از تسهیلات مالی صندوق شکوفایی و نوآوری و … است.