شمول بیمه بیکاری برای شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان

قانون مشمولیت بیمه بیکاری برای شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان مصوب شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در جلسه کارگروه ستادی که دوم بهمن 96 برگزار شد، مقرر گردید با توجه به اینکه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی با در نظر گرفتن موضوع پرداخت 3 درصد حق بیمه بیکاری مشمول بهره مندی از مزایای بیمه بیکاری هستند و پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان که از قانون مناطق آزاد تبعیت می کنند، به صورت اولی مشمول این قانون خواهند بود.

گفتنی است، این مصوبه 8 اردیبهشت 97 طی نامه ای از سوی سازمان تامین اجتماعی به پارک های علم و فناوری ابلاغ شد.