شصتمین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پارک، در این جلسه مباحث مربوط به نقشه راه و برنامه استراتژیک مرکز نوآوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.