شرکت رییس پارک علم و فناوری یزد در سی و چهارمین کنفرانس انجمن بین المللی پارکهای علم و فناوری و مناطق نوآوری

رییس پارک علم و فناوری یزد درسی و چهارمین کنفرانس انجمن بین المللی پارکهای علم و فناوری و مناطق نوآوری در ترکیه حضور یافت.
در مراسم افتتاحیه که روز ۴ شنبه ۵ مهرماه ۹۶ در سوییس هتل شهر استانبول و با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از روسا و نمایندگان پارکهای علم و فناوری سراسر جهان برگزار شد ابتدا آقای لوییس سنز، دبیر کل انجمن ضمن خوشامد گویی به حضار به بیان برنامه ها و استراتژی های انجمن پرداخت. سخنران کلیدی آقای فرانک سوکی، مدیر گروه واقعیت مجازی شرکت اینتل بود که ضمن بیان مفاهیم به تشریح فعالیت ها و برنامه ها و تاثیر واقعیت مجازی بر حال و آینده جوامع پرداخت.
رییس انجمن و همچنین رییس تکنو پارک استانبول از دیگر سخنرانان مراسم افتتاحیه بودند.
رییس پارک علم و فناوری یزد در اولین روز کنفرانس ملاقات هایی را با روسا و نمایندگان پارکهای مسقط و آنکارا در زمینه گسترش همکاری های منطقه ای در راستای توان افزایی شرکتهای فناورو بررسی ظرفیتهای طرفین انجام داد. دکتر پور سراجیان علاوه بر حضور در جلسات و برنامه های علمی در جلسه کمیته علمی کنفرانس سی و پنجم حضور می یابد . این کنفرانس به مدت ۴ روز ادامه خواهد داشت.
لازم به ذکر است انجمن بین المللی پارکهای علم و فناوری و مناطق نوآوری بزرگترین انجمن تخصصی فعال در حوزه علم و فناوری و پارکها و مراکز رشد است که بیش از ۴۰۰ عضو از ۷۳ کشور جهان در آن عضویت دارند و پارک علم و فناوری یزد یکی از اعضای فعال آن به شمار می رود.