شرکت آبسار کویر، رتبه هشتم در رتبه بندی مراکز آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

شرکت آبسار کویر مستقر در پارک علم و فناوری یزد، در رتبه بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، موفق به کسب رتبه هشتم در بین 204 مرکز در سال 95 شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، ارزیابی عملکرد این مراکز به طور سالانه و بر اساس معیار های مشتری مداری، فعالیت شبکه ای و کارکرد هر آزمایشگاه توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت می گیرد.
گفتنی است در این ارزیابی شاخص های صحت و دقت نتایج، سرعت انجام آزمایش ، تعرفه ی آزمون، همکاری با سایر آزمایشگاه ها و نشست های بین آزمایشگاهی ، برگزاری دوره های آموزشی، تعداد آزمون های تخصصی و نیز درجه اهمیت آنها، لحاظ شده است.