سنجش حرکت دیوار بناهای تاریخی توسط دستگاه شرکت انـدیشه پـایدار آبـان کویر

مسوولین پارک علم و فناوری یزد روز چهارشنبه پنجم خرداد 1400 با حضور در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، از شـرکت انـدیشه پـایدار آبـان کویر بازدید کردند.مسوولین پارک علم و فناوری یزد روز چهارشنبه پنجم خرداد 1400 با حضور در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، از شـرکت انـدیشه پـایدار آبـان کویر بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، شـرکت انـدیشه پـایدار آبـان کویر بـا هـدف ایجاد یک گـروه تخصصی در زمینه فـعالیت هـای مبتنی بـر فـناوری اطـلاعـات از سـال 1396 فـعالیت خـود را بـه طـور رسمی آغـاز نـموده و نـگاه آن در حـل مـسائـل کشور بـه کمک فـناوری اطـلاعـات و بـا بـه کارگیری دانـش روز دنیا اسـت.
حسینی، مدیرعامل شرکت، در این بازدید با بیان اینکه تاکنون اختراع چند دستگاه را به ثبت رسانده ایم، گفت: کار اصلی دستگاه جدید، سنجش حرکت دیوار ها در بناهای تاریخی است تا در صورت تغییر رفتار در دیوارها یا بروز ترک های مویین و غیر محسوس، مقاوم سازی انجام شود.
وی افزود: پس از این کار نیز دستگاه به مدت شش ماه و به طور مداوم وضعیت دیوارها را تحلیل و بررسی نموده و دیتاها را ارسال می کند تا از طریق آن ها متوجه میزان خرابی دیوارها شده و تعمیرات را انجام دهیم.
حسینی با اشاره به ساخت نمونه اولیه این محصول ، گفت: تقریباً دو سال پیش یک نمونه اولیه تولید کردیم که نتیجه اش خوب بود و از آن زمان تا کنون سه مدل دیگر را هم امتحان کردیم و جواب گرفتیم.
وی تصریح کرد: این دستگاه در حال حاضر در یک بوم گردی واقع در صدرآباد نصب شده و همچنین در حال انعقاد قرارداد برای نصب دستگاه بر روی یک پل بزرگ آب در شوش هستیم.
حسینی با انتقاد از عدم توجه به میراث فرهنگی در کشور، گفت: کشورهایی مثل ایتالیا تمام توان و تکنولوژی خود را برای حفظ بناهای تاریخی قبل از آسیب جدی به کار می گیرند اما متاسفانه در کشور ما بهای چندانی به این موضوع داده نشده و از روش های سنتی برای حفظ و مرمت آثار تاریخی استفاده می شود.
شکوهی، معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد در این بازدید با بیان اینکه بیزینس مدل، جریان درآمدی شرکت را تعیین می کند، گفت: وقتی در مسیر کاری خود به کسب درآمد دست نیافتید باید بیزینس مدل خود را تغییر دهید.
وی افزود: پارک علم و فناوری یزد به شما کمک می‌کند با افراد موفق و کارآمد در این زمینه مشورت کنید تا در ادامه مسیر به شما کمک کنند.