سرمایه گذاری مستقیم یک شرکت بین المللی در انتقال فناوری و توسعه محصول شرکت دانش بنیان یزد

طی مراسم تفاهم نامه سرمایه گذاری و انتقال فناوری بین شرکت های کوانتوم شنزن (از جمله زیر مجموعه های هوآوی) و شرکت مهام الکترونیک که در پارک علم و فناوری یزد استقرار دارد، به امضا رسید.
براساس این تفاهم نامه همکاری، شرکت چینی طی مدت دوسال، مبلغ یک میلیون دلار در حوزه تولید تجهیزات 4G و 5G در شرکت مهام الکترونیک سرمایه گذاری خواهد نموده و از امکانات فنی، تجهیزاتی و زیرساختی این شرکت در ازای انتقال فناوری تولید، استفاده خواهد کرد.
مهندس بهزاد جوکار، مدیرعامل شرکت مهام الکترونیک، با اشاره به راهبردهای این شرکت و تلاش برای تولید محصولات جدید با فناوری های نوین و برنامه های انتقال فناوری، مشارکت های بین المللی و تولید در کلاس جهانی را از جمله سیاست های اساسی مجموعه مهام الکترونیک معرفی کرد.
مدیرعامل شرکت چینی کوانتوم شنزن نیز با ابراز خوشحالی از امضای این سند همکاری برخی از توانایی های فنی، فناورانه و سیاست های این شرکت در حوزه سرمایه گذاری های بین المللی را تشریح کرد.
مهندس اسماعیل کریمی، مدیر پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد نیز از حمایت ویژه پارک از فعالیت های بین المللی و سرمایه گزاری های مشارکتی با طرف های خارجی خبر داد.
گفتنی است این تفاهم نامه در دفتر پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد و با حضور مدیر این مجموعه و گروهی از مدیران هر دو شرکت به امضا رسیده است.