رتبه نخست طرح مورد حمایت مرکز نوآوری پارک یزد در مسابقات کن ست کشور

طرح ماهواره سنجشی ارتباطی که در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد دفاع شده و برای ساخت نمونه اولیه و شرکت در مسابقات مورد حمایت قرار گرفت، در هشتمین دوره ملی و دومین دوره بین المللی مسابقات کن ست ایران و در بخش کلاس سنجش ارتباطی رتبه نخست را از آن خود کرد.
این طرح در مقایسه با سایر طرح های مشابه، دارای سامانه فرود متفاوتی بوده و به جای استفاده از چتر، از کوادکوپتر به عنوان سامانه فرود استفاده شده است که منجر به فرودی دقیق تر و ایمن تر می شود.
یاسین زارع، پوریا امینیائی، محسن قدیری قهدریجانی، سید محمدطه حسینی و جواد متوسل المهدی، صاحبان این طرح بودند که توسط دکتر هادی صفدرخانی مشاوره می شدند.