دیدار هیات فناوری استان یزد با سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسقط

هیات فناوری استان یزد متشکل از محمدعلی وحدت زاد، عضو کمیسیون دائمی هیئت امنا پارک علم و فناوری یزد و عضو بنیاد حامیان علم و فناوری، جمعی از نمایندگان بخش خصوصی و به ریاست داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسقط با نوری شاهرودی،سفیر جمهوری اسلامی ایران در عمان دیدار و گفتگو کردند .
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، توسعه روابط تجاری در حوزه فناوری میان جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان با محوریت بخش خصوصی، محور اصلی این دیدار بوده است.
در این دیدار همچنین توانمندی های پارک علم و فناوری یزد و شرکت های فناور مستقر در حوزه های مختلف فناوری و فعالیت های بین المللی آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.