دکتر یاراحمدی، ریاست محترم پارک ،مدیران محترم مرکز رشد IT، BT و مراکز رشد اقماری در ابرکوه

به نقل از مرکز رشد ابرکوه

در جلسه ای که با حضور میهمانان و جمعی از مدیران عامل موسسات مرکز ابرکوه برگزار گردید آقای قیومی مدیر مرکز رشد ابرکوه ضمن عرض خوشامد به میهمانان گزارشی کوتاه از مشکلات این مرکز را ارائه نمود.
مهمترین موارد مطرح شده در این جلسه توسط آقای دکتر یاراحمدی به شرح ذیل است:
-در جهت حل مشکل مالی مرکز، برنامه عملیاتی مصوب مرکز به اجرا گذارده شود.
-در جهت حل مشکل ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی، پارک قرارداد مشاوره عمومی را با ساعت مشخص با شرکت همکار مرکز منعقد می نماید.
-رفع مشکل فضای استاندارد در اولویت برنامه ها قرار گیرد
-برارتباط مرکز رشد با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تاکید گردید
-پیشنهاد شد دوره آموزشی خلاقیت، نوآوری و فناوری ویژه دانشگاهیان در ابرکوه اجرا گردد
-طرح های شرکت آبنوس و نازگل به مرکز نوآوری ارجاع گردد
-خرید وسیله نقلیه برای مرکز در دستور کار پارک قرار می گیرد
-با توجه به کم اطلاعی موسسات از ظرفیت های پارک در حمایت از بازاریابی شرکتها، مقرر گردید مصوبات کمیته بازاریابی طبقه بندی و به موسسات ارائه گردد
در پایان نیز ضمن دعوت از همکاران مرکز رشد به بازدید مستمر از سایت های پارک و به ویژه سایت فن بازار، از پایگاه اینترنتی مرکز رشد ابرکوه و زحماتی که برای آن کشیده می شود قدردانی گردید.