دهمین جلسه هیأت مدیره مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران برگزار شد

دهمین جلسه هیأت مدیره مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران، دوشنبه هفتم اسفند 96 با حضور روشنفکر، رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی وسرامیک کشور و رییس انجمن علمی سرامیک ایران، شهرام شکوهی، معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد و نماینده صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، کلانتر رئیس انجمن لعاب ایران و رئیس خانه صنعت و معدن استان یزد، صلواتی، مدیر انجمن صنفی کاشی و سرامیک یزد و سایر اعضای هیأت مدیره مرکز در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این جلسه رامین زارع، مدیرعامل مرکز ملی توسعه فناوری کاشی و سرامیک ابتدا گزارشی از فعالیت های مرکز ارائه و سپس اقدامات مرکز در حوزه های مطالعات بازار و بسترسازی مطالعاتی توسعه صادارت، رصدخانه فناوری مرکز و بهینه سازی فرایند تولید، توانمندسازی منابع انسانی، برنامه های خوشه کاشی و سرامیک، پیشرفت همکاری های بین مرکز و دانشگاه های مرتبط با سرامیک در یزد و حضور مرکز و تعامل مثبت آن با بخش دولتی و خصوصی در زمینه صنعت سرامیک را تشریح کرد.
در ادامه نیز روشنفکر، رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی وسرامیک کشور و رئیس انجمن علمی سرامیک ایران، ضمن قدردانی از تلاش های پارک علم و فناوری یزد در تاسیس این مرکز، اظهار داشت: اصلی ترین و ارزشمندترین اتفاق، شروع به کار این مرکز است.
وی انتظارات منطقی در ابتدای راه مرکز، حرکت گام به گام، اثرگذاری بلند مدت و جلب اعتماد صنعت را سیاست و رمز ماندگاری و موفقیت مرکز ملی توسعه فناوری های کاشی و سرامیک در سطح ملی و دستیابی به جایگاه اصلی خود دانست و گفت: باید از تجارب مختلف بین المللی به ویژه در حوزه توسعه تکنولوژی و ذخیره منابع و انرژی استفاده کرد.
روشنفکر افزود: ارتباط تنگاتنگ مرکز و دانشگاه های استان و کشور و عملیاتی شدن تفاهم نامه های منعقد شده، عامل اصلی تحقق شعار ارتباط صنعت با دانشگاه است.
شهرام شکوهی، معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد و نماینده صندوق پژوهش و فناوری استان یزد نیز در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از حضور رسمی انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک و سایر بخش های خصوصی در این مرکز، رمز پایداری مرکز ملی توسعه فناوری های کاشی و سرامیک را خصوصی بودن آن دانست و تصریح کرد: با تغییر مدیریت ها مسیر و هدف مرکز به عنوان یک نهاد خصوصی ثابت خواهد ماند.
وی تشکیل تیم های تخصصی با حضور اعضای مرکز و دانشگاه به منظور حضور در واحدهای صنعتی و ممیزی را یکی از اقدامات مهم مرکز عنوان کرد و گفت: تعریف و اجرای پروژه های بهبود از دیگر اقدامات مرکز ملی توسعه فناوری های کاشی و سرامیک بوده است.
گفتنی است، در پایان جلسه برخی برنامه های آتی مرکز تشریح و با اجماع اعضا به تصویب هیأت مدیره رسید که از جمله مهمترین مصوبات این جلسه می توان به تجهیز و توسعه هر چه بیشتر آزمایشگاه سرامیک به منظور ارائه خدمات کامل به واحدهای کاشی و سرامیک، ارائه بسته هایی با توجیه فنی و اقتصادی به تولیدکنندگان برای دستیابی به بازارهای صادراتی، راه اندازی پورتال جامع مرکز و برگزاری اولین استارتاپ تخصصی حوزه سرامیک اشاره کرد.