دفاع از طرح دیوار آتش حافظه های جانبیUSB

جلسه ی دفاع از طرح دیوار آتش حافظه های جانبی USB، شنبه 15 تیر ماه 98 در مرکز نوآوری پردیس فناوری دانشگاه یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، این طرح دستگاهی است که به واسطه ی یک برد رزبری پای می تواند دیوار آتش را برای حافظه های جانبی USB ایجاد نماید.
احمد فلاح تفتی،مجری این طرح در توضیح طرح خود گفت: با اتصال این دستگاه به رایانه حافظه های جانبی مستقیما به رایانه ی مقصد متصل نمی شوند و این دستگاه به عنوان واسطه ی ارتباطی بین حافظه های جانبی و رایانه عمل می کند و از ایجاد یا اجرای بدافزار ها در رایانه جلوگیری می کند.
وی افزود: سیستم عامل این دستگاه از توزیع لینوکس بوده و می تواند از اکثر حملات از طریق درگاه USBجلوگیری کند.