دفاع از سه طرح نوآورانه در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد

از سه طرح نوآورانه سنتز مولکول داروی نویراپین، ساخت جاذب فرامواد با رویکرد کاهش فرکانس قطع و بهبود خواص مکانیکی و مغناطیسی فولاد AISI4340 در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد دفاع شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، طرح سنتز مولکول داروی نویراپین توسط حمید نوری، محمدطه دهقان، حسین دهقان و قائم دشتی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ارائه شد که این طرح روش جدیدی در پیشگیری و درمان بیماری ایدز است.
همچنین طرح بررسی و بهبود خواص مکانیکی و مغناطیسی فولاد AISI4340 توسط سعید حسنی عضو هیات علمی دانشگاه یزد و مصطفی شکوری دانشجوی رشته مهندسی مواد دانشگاه یزد و طرح ساخت جاذب فرامواد با رویکرد کاهش فرکانس قطع توسط محسن دهقان بنادکی دانشجوی رشته مهندسی برق ارائه شد.
گفتنی است مرکز نوآوری با توجه به رسالت خود در حمایت از طرح های نوآورانه، طرح های ارائه شده توسط صاحبان ایده را در مرحله اول در شورای پذیرش مطرح و پس از تصویب، تسهیلات و حمایت هایی در اختیار آن ها قرار می دهند. در مرحله بعد صاحبان ایده پس از اجرایی کردن طرح، گزارشی از روند کار خود به این مرکز ارائه می کنند و با حمایت های مشاوران طرح های خود را به صورت نمونه اولیه به اتمام می رسانند.
شایان ذکر است در صورت اتمام موفق طرح ها، پارک مشاوره و حمایت های لازم برای ثبت اختراع را نیز در اختیار مجریان طرح قرار می دهد.