دستگاه های ذیربط همکاری لازم در راه اندازی پهنه فناوری به عمل آورند.

معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد:
دستگاه های ذیربط همکاری لازم در راه اندازی پهنه فناوری به عمل آورند.

معاون فناوری و نواوری پارک علم وفناوری یزد می گوید: در صورت همکاری شهرداری یزد، با پارک علم وفناوری ، پهنه فناوری یزد سریعا راه اندازی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، محمدرضا حسینی بغدادآبادی معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان یزد که با حضور رئیس کل دادگستری برگزار شد، با بیان تعاریف متعددی که درباره شرکت های فناور و دانش بنیان وجود دارد، خاطرنشان کرد: در حقیقت تفاوت چندانی میان شرکت های فناور و شرکت های دانش بنیان وجود ندارد و پارک علم وفناوری از هر دوی این شرکتها حمایت های لازم را به عمل می آورد.
وی ادامه داد: پارک علم و فناوری در جهت حمایت از شرکت های تازه تاسیس، برای 3 الی5 سال مکان مناسبی را در اختیار انها قرار میدهد تا دوران بلوغ خود را طی و سپس این فضا در اختیار شرکت های تازه تاسیس دیگر قرار گیرد.
حسینی بغدادآبادی با تاکید بر اینکه شرکتها بیش از زمان مشخص شده در داخل پارک حضور نخواهند داشت، خاطرنشان کرد: به علت گسترش تعداد و فعالیت شرکت ها، پارک علم و فناوری نیاز به مکان های بزرگ تری دارد که طبق نظر و پیشنهاد استاندار مقرر شده فضای بلا استفاده دستگاه های دولتی و دانشگاه ها به پارک اختصاص یافته و این مشکل تا حدودی برطرف شود.
وی یکی دیگر از راه حل های موجود برای برطرف شدن مشکل اسکان شرکت های دانش بنیان را تعریف پهنه فناوری در استان ذکر و ابراز داشت: تمام اقدامات مطالعاتی و اولیه ایجاد پهنه فناوری انجام شده است اما در شهرداری با طرح برخی مسائل مانع به نتیجه رسیدن آن شده که امیدواریم این ستاد بتواند برای برطرف شدن مشکل اقدامات مناسبی را به عمل آورد.
معاون فناوری و نو آوری پارک علم وفناوری یزد یکی از بزرگترین مشکلات شرکت های دانش بنیان را عدم همراهی کافی بانک ها ذکر و تصریح کرد: برخی از بانک های استان با طرح مسائلی مانع از دریافت تسهیلات توسط شرکت های دانش بنیان می شوند و این در صورتی است که شرکت های دانش بنیان بنیه مالی چندانی ندارند و دریافت این تسهیلات می تواند در پیشبرد اهداف آنها کمک شایانی باشد و امیدواریم این مشکل نیز در سال جاری برطرف شود.
حسینی بغدادآبادی یکی دیگر از مشکلات شرکت های دانش بنیان را ثبت برند و اختراع ذکر و خاطرنشان کرد: متاسفانه نهادهای دولتی در زمینه ثبت برند و اختراعات اطلاعات کافی ندارند و به همین دلیل با طرح مسائلی مغایر قوانین و مقررات موجود، مانع ثبت برند می شوند.
معاون فناوری و نواوری پارک علم و فناوری تصریح کرد: در جلسه استاندار با مدیران شرکت های دانش بنیان مقرر شده ظرف یک ماه سازمان های دولتی، مشاورین خود را در زمینه شرکت های دانش بنیان معرفی کنند و امیدواریم با تحقق این اتفاق، دیگر شاهد برخی اظهار نظرات غیر کارشناسی از سوی برخی سازمانهای دولتی نباشیم.