در قالب طرح "تانا" برگزار شد: هم اندیشی و ارائه نیازهای فناورانه مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان در پارک علم و فناوری یزد

در راستای بررسی و تلاش برای رفع نیازهای فناورانه دستگاه های دولتی و خصوصی با استفاده از ظرفیت های شرکت های فناور و دانش بنیان، و در ادامه سلسله رویدادهای طرح “تانا” جلسه مشترک مدیران مرکز اسناد و کتابخانه ملی با مدیران و شرکت های فناور مرتبط در پارک علم و فناوری یزد برگزار گردید.

سعید زارع، مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد، در این نشست با تشکر از میزبانی پارک علم و فناوری یزد اظهار داشت: از آنجا که عمده  فعالیت این مرکز و خروجی نهایی آن در مستند سازی تاریخ و هویت سازی برای یزد جهانی خلاصه می شود، لذا بر آن هستیم تا سنت را با تکنولوژی در این حوزه پیوند زده و از توانمندی های شرکت های دانش بنیان استفاده کنیم.

وی افزود: شهر تاریخی یزد به مرکز اسنادی نیازمند است که بتواند با بهره برداری از فناوری های نوین نظیر هوش مصنوعی، برای نمایش تاریخ 3000هزار ساله ی خود ایفای نقش کند و این مهم زمانی محقق می شود که از دانش بنیان ها نهایت استفاده بشود.

زارع، ساماندهی حوزه ی اسناد دیجیتال، تهیه نرم افزار تبدیل گویش یزدی به فارسی روان، تحقق دولت الکترونیک و ایجاد ماشین خوانی اسناد را از جمله موضوعات مورد مطالبه از شرکت های دانش بنیان بیان کرد و افزود: امید است بتوانیم انقلابی را در حوزه  مرکز اسناد و کتابخانه ی ملی بر مبنای فناوری و دانش بنیان ایجاد کنیم.

در ادامه این نشست، شرکت های دانش بنیان به اظهار نظر و گفتگو پرداخته و از برگزاری این نشست استقبال کردند و افزودند: در این دیدار بیش از پیش با این مرکز آشنا شدند و تصویر گسترده‌ تری از مرکز اسناد و کتابخانه ملی در ذهن آن ها شکل گرفت. آن ها همچنین بیان کردند که نیاز ها لازم است که دقیق تر بیان شود و برای اسناد RFB تعریف شود. همچنین نمایندگان شرکت ها اظهار داشتند که با توجه به اینکه جمع آوری اسناد و اطلاعات به صورت سنتی انجام می شود، بهتر است مرکز اسناد را برای عموم مردم ملموس تر کنیم و با استفاده از طراحی پایگاه اینترنتی مناسب، ضمن آشنا کردن مردم با وبگاه های ملی مرکز اسناد، آگاهی مردم را نسبت به اسناد و اطلاعات افزایش دهیم.

دکتر حسینی، معاون نوآوری و فناوری پارک علم و فناوری یزد نیز، در پایان این رویداد، با اشاره به اهداف طرح تانا، همرسانی نیازهای فناورانه موجود در بازار با شرکت های فعال در پارک های علم و فناوری را مورد تاکید قرار داد. وی از آمادگی شرکت های فناور برا کمک به حل مشکلات مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان خبر داد و افزود قطعا ادامه ارتباطات دو جانبه به این موضوع کمک خواهد کرد.

لازم به ذکر است که بر اساس طرح ملی “تانا”، پارک های علم و فناوری، به عنوان حلقه واسط در زیست بوم نوآوری استان ها، برای به هم رسانی نیازهای فناورانه و حل مسائل دستگاه ها و شرکت های خصوصی، با تکیه بر توانمندی های شرکت های فناور تلاش می کند. هدف نهایی از اجرای این طرح، فعال کردن ظرفیت ها و پتانسیل های علمی و فناورانه دانشگاه ها، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری است.