حضور رییس پارک علم و فناوری یزد در غرفه این پارک

رییس پارک علم و فناوری یزد چهارشنبه 22 آذر 96 در محل غرفه این پارک در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار حضور یافت و از نزدیک با بازدید کنندگان دیدار کرد.
گفتنی است احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری، محمد قویدل، مدیر امور بین الملل وی را در این بازدید همراهی نمودند.
هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار 22 تا 26 آذر ماه در محل نمایشگاه های بین المللی تهران ادامه دارد.