حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد در ششمین نشست هم اندیشی مناطق ویژه علم و فناوری کشور

ششمین نشست هم اندیشی مدیران مناطق ویژه علم و فناوری و استانداران استان های دارای مجوز، روز چهارشنبه 4 مردادماه در استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این نشست گزارشی از عملکرد استان ها در خصوص راه اندازی سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه استان توسط مدیران مناطق ویژه ارائه شد.
معرفی فرصت ها و توانمندی های سازمان صنعتی ملل متحد (UNIDO) جهت همکاری با دبیرخانه شورای عالی، گزارشی از فعالیت های دبیرخانه در خصوص مدیریت و راهبری مناطق ویژه علم و فناوری کشور، ارائه مدل رویکرد و خروجی های پروژه نظام نوآوری ربع رشیدی با همکاری موسسه فناوری اتریش از برنامه های ارائه شده در این نشست بود.
در این نشست همچنین خلاصه نتایج کارگاه شهر هوشمند در راستای اجرای پایلوت شهر هوشمند در بوشهر و مدل رویکرد و خروجی های پروژه غذای حلال در خراسان رضوی نیز ارائه شد.