جلسه کمیته انتخابات نمایندگان موسسات مستقر در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد

جلسه کمیته انتخابات نمایندگان موسسات مستقر در پارک علم و فناوری یزد، روز دوشنبه 11 آذر 98 در محل دفتر رئیس پارک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد به نقل از مجمع نمایندگان موسسات مستقر در پارک، در این جلسه که به منظور انتخابات آینده موسسات مستقر در پارک علم و فناوری یزد و با حضور محمدمهدی لطفی، رئیس پارک، شهرام شکوهی، معاون فناوری و نوآوری پارک، حسین رحیمی، هماهنگ کننده امور پشتیبانی پارک، نمایندگان موسسات، عباس باقی، مدیر پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی و کارشناس دفتر خدمات فناوری و عارضه یابی تشکیل شد، در ابتدا اهمیت نمایندگان منتخب موسسات پارک در تصمیم گیری ها، سیاستگذاری ها و امور صنفی و حقوقی شرکت های مستقر در پارک مورد تاکید ریاست پارک و معاونین قرار گرفت و تاکید شد: ضمن مکاتبات لازم و اطلاع رسانی از طریق روابط عمومی این همراهی ستاد اداری و مشارکت شرکت ها ملموس و عملی شود.
همچنین بنا به پیشنهاد نمایندگان و موافقت حاضرین جلسه مقرر شد آیین نامه انتخابات نمایندگان در مواردی از جمله افزایش تعداد نمایندگان جهت پوشش کامل امور موسسات در مقطع های پیش رشد و رشد، پسارشد و اقماری اصلاح گردد.
گفتنی است، در این جلسه جهت ملموس بودن موضوع و اهمیت حوزه اجرایی نمایندگان مواردی از جمله سامان دهی پارکینگ اقبال بر اساس وضعیت موجود، بهبود فضای عمومی و زیباسازی سالن موسسات اقبال، تشکیل جلسات تخصصی و حوزه بازاریابی و فن بازار و در نهایت حضور نمایندگان فعلی و آتی در اکثر جلسات، شوراها و کمیته های مربوط به امور موسسات پارک بررسی شد.