جلسه کارگروه برنامه ریزی و اصلاح ساختار مالی پارکهای علم و فناوری

بدین منظور جلسه کارگروه برنامه ریزی و اصلاح ساختار مالی پارکهای علم وفناوری در روزهای چهارشنیه و پنج شنبه مورخ 10 و 11 آذرماه در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد با حضور اعضا برگزار گردید . در ابتدای جلسه آقای دکتر یاراحمدی گزارشی در زمینه مصوبات هیات امنا و کمیسیون دائمی ایراد نمود.سپس موارد ذیل در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

– بررسی راهکارهای اجرایی حسابداری تعهدی و اجرایی از سال 1390 در کلیه پارکها

– تصویب لایحه حمایت از موسسات دانش بنیان و چالش توسعه موسسات تا 65000 موسسه تا پایان برنامه پنجم و ارائه راهکارهای مربوطه جهت بهره گیری از وضعیت لایحه قانون برنامه پنجم.

– برنامه ریزی جهت توسعه درآمد های اختصاصی پارکهای علم و فناوری

– اصلاح و ارائه آیین نامه های اجرایی بند های گزارش حسابرسی مرتبط با ماموریت کارگروه ( ماده 52، 53، دستورالعمل ماده 49، ماده 55 و ماده 62 آیین نامه مالی و معاملاتی پارکهای علم و فناوری )

– تدوین شاخصها جهت ارزیابی و تخصیص بودجه های سالیانه.