جلسه رییس پارک علم وفناوری یزد با مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان

آقای دکتر یاراحمدی ضمن عرض تبریک به آقای مهندس عظیمی بعنوان مدیر عامل جدید شرکت شهرکهای صنعتی استان ، به سوابق و همکاریهای مثبت در زمینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات ، نساجی و سرامیک اشاره نمود . وی با اشاره به ماموریتهای مشترک پارک علم و فناوری یزد و شرکت شهرکهای صنعتی استان ، همکاری این دو نهاد را در راستای منافع استان و کمک به توسعه فناوری و صنعت ارزیابی نمود. در این جلسه آقای دکتر یاراحمدی بر ادامه و توسعه همکاریها در حوزه های مشترک کاری تاکید نمودند. در ادامه ، آقای مهندس عظیمی ضمن تقدیرا ز هیات رییسه پارک علم وفناوری یزد ، آمادگی خود را برای ادامه و توسعه همکاریها ، توسعه فناوریهای جدید و ارائه خدمات کسب و کار در شرکت شهرکهای صنعتی استان اعلام نمود.