تولید کیت های ژنتیکی مولکولی توسط گروه تولیدی روژه تکنولوژی

گروه تولیدی روژه تکنولوژی، از شرکت های دانش بنیان یزد همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور کیت های ژنتیکی مولکولی را تولید و توزیع می کند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، محمدباقرمحمودی، مدیرعامل شرکت با اعلام این خبر، گفت: همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور چین تحقیقات خود را درباره این ویروس آغاز کردیم و با شیوع آن در کشور، تغییراتی در آن ایجاد نموده و در حال تولید کیت های تشخیص هستیم.
وی افزود: امیدواریم خیلی سریع بتوانیم این کیت را نیز با تغییرات جدید تولید کنیم.
محمودی با بیان اینکه برای تشخیص ویروس کرونا اول باید ژنوم ویروس را استخراج کرده و از طریق آن دتیکشن مولکولی را انجام داد، گفت: بنابراین یک کیت برای استخراج ژنوم و یک کیت برای تشخیص مولکولی نیاز است .
وی افزود: کیت استخراج ژنوم سال ها است توسط گروه تولیدی روژه تکنولوژی تولید شده که با توجه به شیوع این ویروس در اختیار آزادمنش، مسئول اجرایی تست های کرونا در کشور قرار داده و پس از تست، کیفیت آن تایید شد.
مدیرعامل گروه تولیدی روژه تکنولوژی تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از روسای دانشگاه های علوم پزشکی در کشور این کیت را از شرکت ما تهیه می کنند.