تولید صنعتی توربین انبساطی برای نخستین بار در پارک علم و فناوری یزد

شرکت دانش بنیان برنا توربین یزد آذر، مستقر در پارک علم و فناوری یزد، برای نخستین بار در کشور موفق به طراحی و تولید توربین انبساطی شد.

مهندس حمیدرضا خیراندیش، مدیرعامل این شرکت در حاشیه تست نهایی این محصول که با حضور مهندس حمید چیت چیان، وزیر اسبق نیرو و مشاور عالی پژوهشگاه نیرو، برگزار گردید، با اشاره به مراحل طراحی و تولید این محصول فناورانه، تولید داخلی توربین های حرارتی را در راستای کمک به تولید ارزش های پاک و کاستن از مصرف سوخت های فسیلی در تولید برق، موثر دانست.

وی با اشاره به موفقیت های این شرکت به ویژه در حوزه طراحی داخلی، تولید بومی و جذب سرمایه گذارانی معتبر و خوشنام، از حمایت های استانداری و پارک علم و فناوری یزد در مسیر تولید توربین های انبساطی و پذیرش خطرهای حمایت از این شرکت نوپا و جوان قدردانی کرد.

مهندس چیت چیان، مشاور عالی پژوهشگاه نیرو نیز در این آئین، با اشاره به دانش تولید توربین های انبساطی در جهان، این محصول را جز تولیدات با فناوری بالا( High Tech) در سطح جهان دانسته و افزود: تولید داخلی این محصول باعث افتخار است و این توربین با اخذ استانداردهای لازم به سرعت می تواند در دیگر کشورها هم، بازارهای صادراتی مناسبی پیدا کند.

مهندی عباس باقی، مدیر پردیس زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد هم، با اشاره به استقرار شرکت برنا توربین یزد آذر در این پردیس، اظهار داشت: در پارک علم و فناوری یزد سعی داریم ایده های فناورانه را از نخستین مراحل تا ورود به بازار حمایت کنیم و خوشحالیم از اینکه امروز شاهد به ثمر نشستن تلاش دوستان خود در شرکت برنا توربین یزد آذر و تولید صنعتی این محصول فناورانه در یک شرکت دانش بنیان هستیم.