تقدیر از مدیرعامل مجتمع رفاهی تفریحی خلیج فارس

نشست اعضای هیات رئیسه پارک یزد با مدیرعامل مجتمع رفاهی تفریحی خلیج فارس، روز شنبه 24 خرداد 99 در دفتر رئیس پارک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این نشست از زحمات مدیریت این مجتمع در برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری در سال 98 تقدیر شد.
همچنین فرصت های سرمایه گذاری و راه های همکاری این مجموعه در آماده سازی زیرساخت های طرح جامع پردیس پارک علم و فناوری یزد بررسی شد.