تفاهم پارک علم و فناوری یزد و شرکت منهاج توسعه پویا برای ایجاد مرکز نوآوری شرکت های فعال در نسل چهارم انقلاب صنعتی

تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و شرکت منهاج توسعه پویا، روز شنبه 18 دی 1400 به امضای محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد و علی جعفری زاده، مدیرعامل شرکت منهاج رسید.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، این تفاهم نامه ۵ ساله، در راستای شکل گیری و تقویت کسب و کارهای نوپا و واحدهای فناور فعال در نسل چهارم انقلاب صنعتی نوظهور از طریق فعالیت مرکز نوآوری و به منظور تولید و تجاری سازی محصولات این حوزه، امضا شده است.
حمایت از مرکز نوآوری در تامین فضای استقرار، صدور مجوز فناوری مربوط به مرکز نوآوری در چارچوب ضوابط، حمایت از تیم های معرفی شده از سوی مرکز نوآوری در قالب پذیرش و استقرار در مراکز رشد، تسهیل همکاری نهادهای دارای بستر تبلیغاتی مانند صدا و سیما، شهرداری و… برای حمایت از برگزاری هر چه بهتر رویداد ها و محصولات تولید شده، همکاری نمایندگان پارک در شوراها، کارگروه‌ها و کمیته های مربوطه مرکز نوآوری از جمله اقدامات پارک علم و فناوری یزد در این تفاهم نامه است.
شرکت منهاج نیز به انجام اموری چون تشکیل شورای راهبری مرکز نوآوری در جهت سیاست گذاری، راهبری و شکل‌دهی تیم‌های داوری و شبکه مشاورین با حضور نمایندگان پارک، ارائه و تصویب فرآیند کاری در شورای راهبری، تعامل با موسسات فناور موفق پارک جهت بهره گیری از پتانسیل ها و زیرساخت‌های موجود، پشتیبانی از برگزاری رویدادهای ترویجی و آموزشی و امکان بازدید از مرکز نوآوری و بهره گیری از توانایی های پارک برای اجرای فعالیت‌های مشترک آموزشی و پژوهشی متعهد شده است.