تصویب فرمت ارزیابی فنی و مالی شرکت ها و بازدید از شرکت پایا نوین سرام

دوازدهمین جلسه کمیته سیاست‌گذاری پذیرش موسسات در طرح جامع پارک یزد، ۷ آبان ۹۹ با حضور اعضا برگزار شد.

در ابتدای جلسه نمایندگان شرکت پایا نوین سرام، یکی از شرکت های پذیرش شده در مرحله دوم واگذاری، مشکلات خود را در زمینه کمبود فضای تخصیص داده شده تشریح نموده و خواستار افزایش متراژ مصوب شده برای شرکت شدند. در ادامه نیز سروی، مدیر عامل شرکت درایت ورزان نوین کویر، فرمت گزارش ارزیابی شرکت ها را برای اعضای کمیته تشریح کرد.
در پایان جلسه و پس از بررسی موارد، فرمت گزارش ارزیابی فنی و مالی مورد تصویب اعضا قرار گرفت و مقرر شد گزارش های ارزیابی توسط کارگزاران با این فرمت به کمیته پذیرش ارائه شده و هزینه آن توسط شرکت به صورت مستقیم به کارگزار پرداخت شود.
در زمینه مشکلات شرکت پایانوین سرام نیز مقرر شد با توجه به توجیه ارائه شده و برنامه کاری شرکت و توان فناوری بالای آن، قطعات B1-1 الی B1-5 به صورت قطعی به این شرکت اختصاص یافته و قطعات B1-6 الی B1-7 برای توسعه آتی آن فریز شود. همچنین مصوب شد برای بررسی بیشتر موارد فنی شرکت، تیمی از پارک از این شرکت بازدید کنند.