تشکیل کمیته پیگیری شعار محوری سال در معاونت پارک علم و فناوری یزد

با هدف بحث و بررسی درباره رسالت پارک علم و فناوری در قبال شعار محوری “تولید، دانش بنیان،اشتغال آفرین” کمیته ای زیر نظر معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، این کمیته در نخستین نشست خود، وضع موجود شرکت های دانش بنیان در استان یزد را مورد بحث و بررسی قرار داد و ضمن تاکید بر معرفی توانمندی های این گونه شرکت ها در تولید محصولات دانش بنیان، راههای مناسب برای دانش بنیان کردن صنایع بزرگ را مورد بررسی قرارداد.
مهندس حسینی بغداد آبادی معاون پارک در این نشست با طرح نقاط قوت شرکت های دانش بنیان در استان یزد، اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان مرتبط با پارک، عرضه‌کننده فناوری های نوین و واحدهای بزرگ صنعتی استان، نیازمند این فناوری ها هستند و پارک علم و فناوری می‌تواند با ایجاد یک حلقه ارتباطی قوی، وظیفه خودرا در قبال طرفین به انجام برساند.
در این نشست همچنین نیازمندیهای شرکت های دانش بنیان در مواردی چون معافیت های مالیاتی و تبلیغات و بازاریابی محصولات دانش بنیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
استفاده از ظرفیت شرکت های کارگزاری در سرعت بخشیدن به روند امور جاری پارک، ومعرفی و مستند سازی فعالیتهای این گونه شرکت ها، از دیگر سرفصلهای مطرح شده در این نشست بود.