تشکیل جلسه شورای علم و فناوری پارک علم و فناوری یزد

شورای علم و فناوری پارک علم و فناوری یزد، به عنوان ساختاری راهبردی و تصمیم ساز در پارک های علم و فناوری محسوب می شود که اعضای آن از میان مسئولان و مدیران پارک، خبرگان و دانشوران و شرکت‌های فناور از سوی معاونت نوآوری و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می شود.

شورای علم و فناوری پارک، با حضور اعضا در محل دفتر ریاست پارک علم و فناوری یزد تشکیل شد. دکتر میرغفوری، رئیس پارک علم و فناوری یزد، در آغاز این جلسه با اشاره به جایگاه و اهمیت شورای علم و فناوری، خواستار تمرکز بر روی تصمیم سازی های راهبردی حوزه فناوری پارک در این شورا گردید.

وی با تشکر از اعضا، به تشکیل منظم جلسات برای کمک به خلق الگوهای جدید در مجموعه پارک علم و فناوری، به ویژه ملاحظه شرایط کنونی و اوضاع متغیر حوزه نوآوری و فناوری و ساختارهای جدیدی که در این عرصه ظهور کرده اند، ناکید نمود.

در ادامه این جلسه ضمن بحث و بررسی پیرامون نحوه مدیریت هسته های فناور و شرکت ها در دوره های پیش رشد، رشد و پسا رشد، تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.