تدوین "منظومه واژگان دانش بنیان" در پارک علم و فناوری یزد

در سال “تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین” و به منظور تبیین و ترویج ادبیات فناوری و نوآوری، مجموعه ای از اصطلاحات تخصصی حوزه اقتصاد دانش بنیان در قالب “منظومه واژگان دانش بنیان” با مشارکت کارشناسان پارک علم و فناوری یزد تدوین خواهد شد.
خانم دکتر آقایی، مدیر ارزیابی و عارضه یابی پارک علم و فناوری یزد با اشاره به ماموریت پارک های علم و فناوری در تبلیغ گفتمان نوآوری، هدف از تدوین منظومه واژگان دانش بنیان را کمک به یکسان سازی تعاریف و معرفی عمومی اصطلاحاتی دانست که در این حوزه کاربرد داشته و در اذهان عمومی آشنایی اندکی با آنها وجود دارد.
وی اظهار داشت: “در حال حاضر اگر چه اصطلاحاتی چون فناوری، نوآوری، مرکز رشد، استارتاپ، شتاب دهنده، پارک‌های فناوری، سرمایه گذاری خطر پذیر و… به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند اما دانش عمومی در این حوزه به شدت محدود است و پارک علم و فناوری به عنوان پیشران توسعه دانش بنیان خود را موظف به ترویج و ارتقاء آگاهی عمومی در این حوزه می دانند.”
او با اشاره به تعاریف متفاوتی که از اصطلاحات حوزه دانش بنیان در افکار عمومی وجود دارد اختلاف در مفاهیم، مبانی و تعاریف را از مشکلات دامنگیر این حوزه حساس دانست که می تواند به استباهاتی در تحلیل و تصمیم گیری بینجامد.
خانم دکتر آقایی تدوین این دانش‌نامه را حاصل همکاری و همفکری گروه گسترده ای از مدیران و کارشناسان پارک علم و فناوری یزد دانست و اظهار داشت در خلال جلسات منظم کارشناسی، واژگان گوناگون با دقت بالا مورد بحث های دقیق قرار گرفته و خروجی مباحث کارشناسی پس از تدوین و ویراستاری ادبی انتشار خواهد یافت.