به همت پارک علم وفناوری یزد اولین همایش فضای مجازی برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی پارک، این همایش در روز سه شنبه سوم دی ماه 1392 ساعت 9 الی 12 در سالن منتظر قائم دانشگاه یزد برگزار خواهد شد.

از عموم علاقه مندان جهت شرکت در این همایش دعوت به عمل می آید.