برگزاری کارگاه آموزشی بوم کسب و کار به همت خانه نوآوری

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، کارگاه آموزشی بوم مدل کسب و کار با تدریس محمد رضا نوروزی، مدیرعامل شرکت آتی نگر، با هدف آشنایی شرکت کنندگان با مفاهیم پایه و روش های طراحی الگوی کسب و کار برای استارتاپ ها در محل فضای کار اشتراکی پارک برگزار شد.

“خانه نوآوری “، مجری این دوره آموزشی، ارتقاء سطح توانمندی های اعضای تشکیل دهنده تیم های استارتاپی و همچنین گروه های پذیرش شده در “خانه نوآوری” را از دیگر اهداف این دوره معرفی کرد.

محمد رضا نوروزی، مدرس این دوره آموزشی، ضمن ارائه تعاریفی از الگوی مدل کسب و کار و تشریح انواع آن گفت: الگوی کسب و کار در واقع برای زمانی است که تیم استارتاپ به ایده ای مشخص برای محصولی که منطبق بر نیازهای مشتری است، دست می یابد. در کنار بوم مدل کسب و کار، بوم ناب نیز داریم؛ این بوم زمانی کاربرد دارد که هنوز تیم استارتاپی ایده ای مشخص برای محصول مورد نیاز مشتری نداشه و برای رسیدن به آن تلاش می کند.

وی افزود: اگرچه تهیه بوم الگوی کسب و کار وقت گیر است اما تهیه بوم ناب به وقت کمتری نیاز دارد و دلیل آن این است که بوم ناب خلاصه قسمت های مهم برای شروع کسب و کار نوپا را از بوم مدل کسب و کار وام می گیرد.

در ادامه این کارگاه، شرکت کنندگان با انواع بوم های کسب و کار و مباحث مربوط به آن ها آشنا شدند؛ مباحثی که برای شروع کسب و کار و مشاوره دادن به استارتاپ ها در این زمینه راهگشا است.