برگزاری نهمین نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای در یزد

نهمین نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای روز یک شنبه 21 آبان ماه به میزبانی پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، این نشست با حضور رییس و دبیر شبکه مرکز فن بازار ملی ایران، معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد، رئیس پارک علم وفناوری یزد وکارگزاران فن بازار منطقه ای برگزار شد.
رئیس پارک علم و فناوری یزد، در این نشست ضمن خیرمقدم به مدعوین اظهار داشت: بخش چالش برانگیز در عرصه فناوری، بحث تقاضا و بازار است و خوشبختانه فن بازارها روی دو ویژگی ارزش گذاری معتبر و صیانت که در بازار وجود ندارد، متمرکز هستند.
داریوش پورسراجیان رسالت پارک های علم و فناوری را عرضه فناوری دانست و خواستار تمرکز بیشتر در بحث تجاری سازی و فروش محصولات در شرکت های دانش بنیان شد.
در ادامه این نشست دیدگاه ها و آخرین برنامه های مرکز فن بازار ملی ایران به حضار ارائه شد و کارگزاران فن بازار اصفهان، خوزستان، خراسان رضوی، قزوین و کرمان به ارائه تجربیات موفق استان خود پرداختند.
گفتنی است معرفی فن بازار تخصصی صنعت گاز، همکاری ستاد نانو باکارگزاران شبکه فن بازار ملی و به کار گیری جذب سرمایه جمعی در این شبکه، از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.