برگزاری نمایشگاه دستاوردهای مؤسسات پارک علم و فناوری یزد در حوزه آب

به همت مرکز توسعه فناوری آب، وابسته به پارک علم و فناوری یزد، توانمندی ها و دستاوردهای مؤسسات مستقر در پارک علم و فناوری یزد در حوزه آب به نمایش گذاشته خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، علی اکبر قیومی، مدیر مرکز توسعه فناوری آب با بیان اینکه نمایشگاه در روزهای یازدهم و دوازدهم خرداد ماه سال جاری و با حضور بیش از 20 مؤسسه فناور فعال در بخش آب برگزار خواهد شد، اظهار داشت: شرکت‌های مستقر در پارک علم فناوری یزد در حوزه‌های متنوع همچون هوشمندسازی، تصفیه آب و پساب، آزمایشگاه های تخصصی، پژوهش‌های کاربردی و بنیادی و دیگر حوزه های مرتبط با آب فعالیت دارند.

وی، هدف از برگزاری این نمایشگاه را آشنایی بیشتر مدیران و کارشناسان استان با ظرفیت‌های موجود در پارک علم و فناوری یزد و نیز کمک به مؤسسات در مسیر بازاریابی و توسعه محصولات عنوان کرد و افزود: طبق هماهنگی‌های صورت گرفته این نمایشگاه از سوی مدیران ارشد و متولیان حوزه آب و کشاورزی در استان یزد مورد بازدید قرار خواهد گرفت.

مدیر مرکز توسعه فناوری آب با اشاره به ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی فعالیت در بخش آب، تصریح کرد: متأسفانه فضای فعالیت اقتصادی، کارآفرینی و اشتغال در بخش آب مورد غفلت بوده است و این مرکز سعی دارد موضوع راهبردی “اقتصاد آب” را در فضای صنعتی، سرمایه گذاری و سیاست گذاری استان یزد بیشتر از گذشته تبلیغ و ترویج نماید.

قیومی افزود: با توجه به نیازهای اساسی و همچنین ظرفیت های بزرگ این بخش و در صورت حمایت مؤثر از این مؤسسات، انتظار می رود علاوه بر تأمین نیازهای استان یزد امکان ورود به دیگر بازارها و کارآفرینی قابل توجه در حوزه حساس “آب” فراهم شود.