برگزاری نشست ایجاد شتاب دهنده بیوتکنولوژی در یزد

نشست ایجاد شتاب دهنده بیوتکنولوژی در یزد، روز دوشنبه 12 تیرماه با حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد، معاون پشتیبانی و مدیر مرکز رشد زیست فناوری پارک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در ابتدای این جلسه گزارشی از روند پیگیری شتاب دهنده ها ارائه و در خصوص واگذاری فضایی برای راه اندازی شتاب دهنده در مرکز رشد زیست فناوری یزد و استفاده از هیات علمی متخصص دانشگاه ها در بدنه شتاب دهنده بحث و تبادل نظر شد.
مدیر مرکز رشد زیست فناوری پارک علم وفناوری یزد نیز در این جلسه اظهار کرد: شرکت آبسارکویر به دلیل دارا بودن آزمایشگاه های شیمی، بیوتکنولوژی، کشت بافت، سرامیک و مولکولی، پتانسیل لازم برای ارائه خدمات به شرکت های حوزه بیوتکنولوژی را دارد.
عباس باقی ادامه داد: شرکت آبسار کویر فعالیتش را از مرکز رشد آغاز کرده و می تواند به عنوان راهنما و مدل موفق برای دیگر واحدها عمل کند که بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری لازم برای آن فراهم شده و در صورت موافقت پارک می تواند مدل مشترکی با صندوق پژوهش و فناوری استان ارائه دهد.
بازدید از آزمایشگاه کاشی و سرامیک، اختصاص فضایی برای راه اندازی شتاب دهنده بیوتکنولوژی در مرکز رشد زیست فناوری یزد از دیگر برنامه های این بازدید بود.