برگزاری مراسم تقدیر از شرکت های مرکز رشد زیست فناوری

مراسم تقدیر از شرکت های مرکز رشد زیست فناوری یزد، سه شنبه 30 آذرماه با حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد، مدیر مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد و مدیران عامل شرکت های این مرکز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در ابتدای این مراسم مدیر مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد گزارشی از فعالیت ها و اقدامات این مرکز در نه ماهه اول سال 95 ارائه کرد.

“عباس باقی” عمده ترین مشکل این مرکز را نبود فضای کارگاهی متناسب با فعالیت های تولیدی عنوان کرد و اختصاص فضایی به این منظور برای ارائه بهتر خدمات و تولیدات شرکت ها را ضروری دانست.

رئیس پارک علم و فناوری یزد، نیز در این مراسم با اشاره به مکانیزم ملی فن بازار اظهار داشت: این مکانیزم با وجود ایرادات احتمالی گام بزرگی برای معرفی شرکت های دانش بنیان به صنعت و بازار برداشته که نمایندگی این حرکت ملی در استان برعهده پارک علم و فناوری یزد گذاشته شده است.

“داریوش پورسراجیان” ادامه داد: افزایش ارتباط و هم افزایی میان شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری و مرکز رشد بسیار اهمیت دارد و امیدواریم به این امر توجه کافی صورت گیرد.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد برندی معتبر برای پارک افزود: در ابتدای شکل گیری پارک علم و فناوری در یزد، نقش ستاد مدیریتی در برند سازی و معرفی پارک بسیار مهم بود ولی در حال حاضر شرکت های مستقر در پارک نقش موثرتری در این حوزه دارند.

پورسراجیان، فلسفه وجودی تاسیس پارکها و مراکز رشد را توانمند سازی و ایجاد عدم وابستگی شرکت های مستقر به دولت عنوان کرد و حمایتهای هدف دار را بستر ساز رسیدن به این مهم دانست.

در ادامه این مراسم، مدیران عامل شرکتهای مستقر در مرکز رشد زیست فناوری مسائل خود را مطرح نمودند.

در پایان این مراسم رئیس پارک علم و فناوری یزد از شرکت های اختر شیمی، بیستون کویر، پترواکتان ایساتیس، درنا دارویه، پایانوین سرام، فراپویان ایساتیس، آبتین یزد، اکسیر الماس سبز کویر، نانوکیمیای کویر، کیمیاگران سلامت ایساتیس، نانو آبکارایساتیس، سپهرشیمی ایساتیس، نوآوران نانو کیمیاپژوه، مهندسین مشاور زمین فن آور، لوتوس نانوفام، نانو پویان منسوج زاگرس، پردیس پژوهش فناور یزد و تحقیقاتی گیاهان دارویی بوستان یزد با اهدای لوح، تقدیر کرد.

گفتنی است در حاشیه این مراسم رئیس پارک علم و فناوری یزد از مرکز نوآوری زیست فناوری نیز بازدید کرد.