برگزاری رویداد نردبان با حمایت مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد

نردبان تجربیات اعضای سابق زیر گام های اعضای جدید انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه یزد قرار گرفت.

مسئولان و اعضای سابق انجمن های علمی-دانشجویی دانشگاه یزد در اقدامی ابتکاری تحت عنوان رویداد نردبان طی دو روز تجربیات علمی و اجرایی خود را با دانشجویان و اعضای جدید این انجمن ها به اشتراک گذاشتند.

در این رویداد علمی و فرهنگی که با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یزد، پارک علم و فناوری و سایر حامیان روزهای 26 و 27 خردادماه برگزارشد، دانشجویان و اعضای سابق انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه در قالب دو تیم محتوایی و اجرایی اقدام به برگزاری 12 کارگاه آموزشی کردند. محتوای این کارگاه‌های آموزشی در سه محور اصول فعالیت در انجمن علمی، ابزارهای مورد نیاز و فرایندهای اداری و مالی انجمن‌ها تدارک دیده شده بود. سخنرانان کارگاه‌ها نیز با توجه به موضوعات محوری از میان دبیران سابق انجمن‌های علمی دانشگاه انتخاب شده بودند.
در این رویداد که با استقبال خوب دانشجویان همراه شد، یک مسابقه پروپوزال نویسی گروهی مبتنی بر آموخته‌های دانشجویان در کارگاه‌های یادشده، برگزار شد. در مراسم اختتامیه رویداد که با حضور بیش از 300 نفر از دانشجویان و جمعی از استادان مشاور انجمن‌ها و مسئولان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد، به سه تیم برتر به ترتیب جوایز 30، 20 و 10 میلیون ریالی پرداخت شد. همچنین از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نیز برای کلیه انجمن‌های علمی شرکت‌کننده در این مسابقه بودجه تشویقی در نظر گرفته شد.
شایان ذکر است مرکز نوآوری از این رویداد حمایت کرده و در طی دو روز کارشناسان خدمات مرکز نوآوری را به دانشجویان ارائه دادند و در روز اختتامیه خدمات مرکز نوآوری به صورت تکمیلی توسط مهندس درخشان برای دانشجویان ارائه گردید.