برگزاری رویداد«ایده تا کارآفرینی» توسط پارک علم و فناوری یزد

رویداد«ایده تا کارآفرینی» توسط پارک علم و فناوری یزد، در تاریخ 24 تا27 آبان ماه در فضای اشتراکی پارک علم و فناوری برگزار گردید.

به گفته خانم آقایی، مدیر خدمات تخصصی پارک علم و فناوری یزد: در این رویداد سه روزه، استارت آپ ها و تیم ایده های پیش رشد پارک علم و فناوری یزد، با فرایند تجاری‌سازی ایده و همچنین تدوین بوم کسب وکار، آشنا شده و باید و نبایدها و الزامات «شروع کسب وکار» را آموختند.

وی افزود: خوشبختانه این رویداد با استقبال بسیار خوبی از سوی شرکت‌های پیش‌ رشد روبه رو گردید و در مجموع با توجه به محدودیت ثبت نام، در این دوره بیش از ۴۰ شرکت حضور داشتند.

مدیر خدمات تخصصی پارک علم و فناوری یزد، از دیگر اهداف مهم این رویداد را آشنایی بیشتر شرکت‌ها با بخش‌های مختلف پارک علم و فناوری یزد و آموزش‌های اولیه مورد نیاز برای تشکیل هسته های فناور و شرکت فناور دانست که امکان برقراری روابط کاری پایدار را در آینده برای شرکت ها میسر می سازد.

خانم آقایی همچنین تاکید کرد: قرار است این دوره در هر فصل برای شرکت های پیش رشد برگزار شود.